დეტალები ადგილის შესახებ

კვადრატული საზომი ერთეული

50 sqm

სიმაღლე

3 m

ტევადობა

40